Bezpieczeństwo

STRONA GŁÓWNA: BezpieczeństwoBezpieczeństwo gromadzonych danych

 
Dane osobowe gromadzone przez sklep internetowy www.fabryka-kolczyka.pl są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń oraz rozwiązywania ewentualnych reklamacji. W szczególności dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych oraz nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Wszelkie dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
W przypadku gdy Klient chce otrzymywać informacje marketingowe od sklepu internetowego www.fabryka-kolczyka.pl może dopisać swój adres mail do listy newslettera. Adresy mailowe z listy newslettera nie są w żaden sposób zestawiane z danymi osobowymi gromadzonymi w celu realizacji zamówień. Klient w dowolnej chwili może zrezygnować z newslettera na www.fabryka-kolczyka.plPrzejdź do:


STRONA GŁÓWNA

KUPUJ

SPRZEDAJ

SZUKAJ

KATEGORIE

O NAS

KONTAKT

REGULAMIN

KOMUNIKATY

KARTY RABATOWE

PLIKI COOKIE