Regulamin Promocji

STRONA GŁÓWNA: Regulamin PromocjiRegulamin promocji

1. Postanowienia regulaminu promocji są zgodne z postanowieniami regulaminu ogólnego serwisu Galeria Fabryka Kolczyka i są uzupełnieniem dotyczącym przeprowadzanych akcji promocyjnych.
2. Sprzedawca może zgłosić chęć utworzenia promocji korzystając ze swojego panelu sprzedawcy lub może zostać zaproszony do zorganizowana promocji przez Obsługę Galerii Fabryka Kolczyka.
3. Zgłoszenie chęci zorganizowania promocji ( wysłanie formularza zgłoszeniowego) nie jest jednoznaczne z utworzeniem promocji przez serwis.
4. Galeria Fabryka Kolczyka zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia o utworzenia promocji bez podania przyczyny.
5. Każdy wniosek o utworzenie promocji w serwisie Galeria Fabryka Kolczyka jest rozpatrywany indywidualnie.
6. W przypadku utworzenia promocji zasady i warunki akcji promocyjnej ustalane są każdorazowo i bezpośrednio ze Sprzedawcą.
7. Galeria Fabryka Kolczyka udostępnia promocję na zasadach i w zgodzie z ustaleniami ze Sprzedawcą.
8. Wspólnie określana jest forma promocji oraz czas trwania.
9. Obsługa Galerii Fabryka Kolczyka samodzielnie ustala formę reklamy promującej daną akcję promocyjną oraz jej częstotliwość i miejsca publikacji.
10.Sprzedawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich ustaleń uzgodnionych z Obsługą Galerii Fabryka Kolczyka a dotyczących promocji.
11. Zorganizowanie promocji jest darmowe.
12. Prowizja pobierana za sprzedaż produktów podczas promocji jest zgodna z Regulaminem Ogólnym serwisu Galeria Fabryka Kolczyka.
13. Sprzedawca ma obowiązek terminowej realizacji zamówień zgodnie z Regulaminem Ogólnym serwisu Galeria Fabryka Kolczyka, w przypadku złamania regulaminu obowiązuje tabela kar.

TABELA KAR*

L.p

Niedotrzymanie warunków regulaminu

Rodzaj Kary

1.

Wysyłka zamówień powyżej 5-8dni** od opłacenia zamówienia

Blokada możliwości sprzedaży w serwisie

2.

Wysyłka zamówień powyżej 8 dni**

Kara w wysokości 250zł

3.

Wysyłka zamówień powyżej 10dni**

Kara w wysokości 1200zł

4.

Przy zwrocie wpłaty Kupującemu za nieterminowe/niezrealizowane zamówienie.

5zł/ każdy przelew

*Tabela kar dotyczy tylko zamówień złożonych w czasie trwania promocji.

**Chyba, że w opisie produktu podany jest inny czas realizacji.